سنگ گندمک صیقلی شیراز

  • سنگ گندمک صیقلی شیراز

سنگ گندمک صیقلی شیراز

سنگ گندمک صیقلی شیراز از محصولات سنگ اسلب و سنگ تایل ما میباشد .

مرمریت صیقلی شیراز در کارخانه سنگ و سنگبری تولید و در انبار سنگ عرضه میشود .

گندمک شیراز جهت نمای داخلی و نمای خارجی و صادرات سنگ عرضه میگردد .

سنگ مرمریت با کیفیت صادراتی تولید و بسته بندی سنگ در پالت چوبی سنگ صادراتی  عرضه می گردد .

فرآوری سنگ مرمریت گندمک شیراز با ماشین آلات سنگبری با ضخامت و ابعاد استاندارد سنگ اسلب و تایل انجام میشود .

جهت تماس با ما قبل از خرید سنگ

فروشنده سنگبری یگانه سنگ

دسته : سنگ مرمریت, محصولات ما